Praktisch

Praktische informatie

Hieronder kan je praktische informatie vinden over het kennismakingsgesprek, het verloop van de gesprekken en de vergoedingen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste gesprek kunnen we elkaar beter leren kennen. Samen kijken we naar wat je nodig hebt. We verkennen ook of PsyDelwin de juiste plaats is voor jou. Verder krijg je meer informatie over de manier van werken. We sluiten het kennisgesprek af met jou feedback: wat denk je van de gemaakte afspraken, de doelstellingen en wat vind je van de samenwerking met je therapeut.

Een kennismakingsgesprek kan soms uitlopen tot maximum anderhalf uur.

Therapievorm en tijdsduur.

Psychotherapie kent vele vormen en kan zeer veel gedaanten aannemen. Ik richt mij hoofdzakelijk op de therapievormen zoals ik ze beschreven heb in het tabblad ‘aanbod’.
Een sessie duurt ongeveer 50 minuten. Ik voorzie ongeveer 10 minuten tijd voor de praktische afhandeling van de sessie.

Het verloop van de gesprekken.

Ik gebruik met regelmaat twee vragenlijsten om te kijken hoe het met je gaat en ook om te kijken of we samen nog zinvol bezig zijn. Aan de hand van vier vragen kan je snel en eenvoudig aangeven hoe het enerzijds met jou gaat en anderzijds wat je van de sessie vond. De ene vragenlijst vul je bij het begin van de sessie in en de andere op het einde. Wanneer een van beide partijen het nodig vinden, kunnen we deze vragenlijsten bespreken.

Deze vragenlijsten zijn de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS) van Scott D. Miller.

Vergoedingen.

 • Per sessie betaal je € 75.
 • Voor een verslag van een belevingsonderzoek, een procesverslag of een diagnostisch verslag vraag ik eveneens € 75. Een verslag wordt telkens besproken tijdens een betalend gesprek.
 • Per observatie (2u observeren in de school) en het opstellen van het observatieverslag reken ik € 200.
 • Verplaatsingskosten
  • binnen de eerstelijnszone ELZOH zijn verplaatsingskosten inbegrepen
  • verplaatsingen buiten de eerstelijnszone ELZOH worden aangerekend a rato van € 0,43/km
 • Een afspraak annuleren of verplaatsen is kosteloos
  • wanneer er sprake is van overmacht
  • wanneer je dit tijdig (minstens 24u op voorhand) door geeft via telefoon of via mail.

Indien dit niet het geval is, betaal je een volledige sessie.

Je kan cash, via de bancontact app op je smartphone of via Payconiq betalen (niet met de bankkaart).

Terugbetaling mutualiteiten.

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst voor consultaties bij een psycholoog. Gelieve contact op te nemen met uw mutualiteit voor de laatste en up-to-date informatie en terugbetalingsvoorwaarden.

Conventie psychologische zorg.

Via de conventie kunnen cliënten een bepekt aantal sessies per jaar én mits het voldoen aan een aantal voorwaarden genieten van gratis eerstelijnspsychologische zorg. De overheid betaald deze sessies aan de psycholoog zonder verdere tussenkomst van de cliënt.