Peter Van de Vreken

Hallo,

Ik ben Peter Van de Vreken, oprichter van PsyDelwin. Van jongs af aan had ik al een grote interesse om mensen en dingen te begrijpen. Deze interesse is zich door de jaren heen gaan vertalen naar het zorg dragen voor anderen. Het is pas na mijn studies van orthopedagogie en een aantal jaren werkervaring later dat ik besloten had om opnieuw de schoolbanken op te zoeken. In 2015 studeerde ik af als master in de psychologie aan de katholieke universiteit van Leuven.

Als opvoeder/begeleider ben ik in eerst contact gekomen met personen met een handicap, personen met een ontwikkelingsstoornis en kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. Het is dankzij deze contacten dat ik een zwak heb voor het begeleiden van mensen met een ontwikkelingsstoornis.

Aanvullend kan ik over mezelf vertellen dat ik graag bezig ben met handwerk, ik tuinier volgens mijn eigen interpretatie van permacultuur en ik kan enorm genieten van een stevige wandeling in het natuurgebied: Rosdel. Tot slot kan ik meegeven dat ik een voorstander ben van cliëntparticipatie (door middel van feedback).

Werkervaring

Als opvoeder/begeleider heb ik hoofdzakelijk in leefgroepen gewerkt. Zowel in semi- als in voltijdse internaat werkingen waarbij ik kinderen en jongeren mocht begeleiden dewelke gehoorproblemen, ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, DCD, STOS, … ), emotionele problemen of gedragsproblemen hadden. Na mijn ervaring als opvoeder was ik werkzaam als psycholoog in het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met een taal-ontwikkelingsstoornis en voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. Verder was ik een tweetal jaren als vrijwillig psycholoog verbonden aan een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VBO te Tienen binnen het kinder- en jongerenteam voor een aantal begeleidingen.

Verder ben ik sinds 2019 ook werkzaam in de groepspraktijk ‘Psycholoog Landen’ (Huis 12). Binnen de groepspraktijk doe ik intelligentie onderzoek in kader van de terugbetaling van logopedie en neem ik een aantal begeleidingen op.

Sinds 2022 heb ik mijn werkzaamheden mogen uitbreiden naar de huisartsengroepspraktijk Houtemveld te Tienen. Daar mocht ik een kabinet omtoveren tot een gezellige gespreks- /speelkamer.

Therapie opleiding visum, erkenning en inschrijving bij de Psychologencommissie

Om goede zorg te kunnen bieden aan mijn cliënten, ben ik in 2017 begonnen aan een vierjarige therapie opleiding voor kinderen en jongeren. Met name de ‘Integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen.

Mijn visum met nummer 263578 is een bewijs van het behalen van mijn diploma ‘master of science in de psychologie’ en werd uitgereikt door de federale overheid.

Mijn erkenning als klinisch psycholoog is de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, agentschap zorg en gezondheid. Sinds 1 januari 2020 is het houden van deze erkenning een verplichting om de klinische psychologie uit te oefenen. Mijn erkenning is op vraag beschikbaar.

Tot slot kunnen jullie hieronder het e-logo vinden van de psychologencommissie als bewijs van mijn inschrijving op hun lijst. Deze inschrijving geeft mij het recht de titel te dragen van psycholoog. Deze inschrijving geeft mij ook de plicht om de deontologische code van de psychologencommissie te onderschrijven en na te leven.