Werkwijze

Cliëntgericht geïnspireerde werking.

Binnen de psychologie zijn er verschillende manieren om naar de begeleiding van de mens en zijn functioneren te kijken. De manier waarop we binnen PsyDelwin naar de mens kijken is verschillend van situatie tot situatie en van hulpvraag tot hulpvraag.

Hoewel ik een integratieve therapie opleiding volg is er  een algemene ondertoon merkbaar van cliëntgerichte therapie.

Bij cliëntgerichte therapie staat de therapeut naast de cliënt en is deze eerder een procesbegeleider. Als therapeut sta je naast je cliënt en benader je deze vanuit de grondhoudingen van empathie en echtheid. Daarnaast is de begeleiding er op gericht dat cliënten zelf tot inzicht kunnen komen.

Samenwerken met jou als cliënt staat centraal door middel van monitoring.

Monitoring is zoals een hartslag meten in het ziekenhuis: met regelmaat gebruik maken van klinisch relevante vragenlijsten om te polsen naar je welbevinden en naar je klachten. Op deze manier kunnen we snel merken of alles goed gaat of als het niet goed gaat.

Aan de hand van deze vragenlijsten is het makkelijker om de dialoog aan te gaan over wat we doen in de sessies en hoofdzakelijk om te ontdekken of we als begeleider goed bezig zijn aan de hand van jou antwoorden.

Concreet houdt dit in dat we binnen PsyDelwin elke sessie starten met het invullen van een korte vragenlijst die pijlt naar je welbevinden/klachten. Daarnaast wordt er op het einde van een sessie hetzelfde verwacht maar dan in functie van het door de begeleider geleverde werk.

Het duurt ongeveer een tweetal minuten per vragenlijst om deze in te vullen.

Samenwerken met betrokken anderen.

Afhankelijk van de complexiteit, de zorg nood en mijn aanbod, kan het zijn dat ik samenwerk met betrokken anderen. Deze samenwerking helpt mij als psycholoog om een breder beeld te krijgen op jou als cliënt (-systeem). Het helpt mij om uit te zoomen en te kijken naar het grotere geheel van jou leven zodat ik jou beter kan benaderen.

Wie zijn nu die betrokken anderen??
Dit kan je huisarts zijn, jouw klasleerkracht, een docent, een CLB-medewerker, een collega-psycholoog, een psychiater of iemand die voor jou heel belangrijk is zoals een grootouder of iemand vanuit de vriendenkring …

Het belangrijkste is dat jij als cliënt aangeeft wie ik al dan niet mag contacteren en waarover dat contact zal gaan. Ik heb als psycholoog steeds jouw geïnformeerde toestemming nodig vooral ik iemand mag contacteren.

Enkel en alleen in geval van nood, een dreiging voor jou of voor anderen, ben ik verplicht om contact op te nemen met meer gespecialiseerde hulpverleners.
Het is steeds mijn betrachting om hier zo open en zo transparant mogelijk in te zijn.

Deontologische code van psychologen

Door in te tekenen bij de Psychologen Commissie, door de erkenning van de Psychologen Commissie, verklaar ik mij akkoord met de deontologische code zoals zij deze op hun website gepubliceerd hebben.

GDPR – wet op de privacy

Binnen mijn praktijk PsyDelwin wil ik garant staan voor een transparante manier van samenwerken. Tijdens een kennismakingsgesprek krijg je alle informatie over welke gegevens we bewaren en op welke manier deze bewaard worden. Tijdens dit gesprek kan je ook aangeven op welke manier je, indien nodig, gecontacteerd wilt worden.