Over PsyDelwin

PsyDelwin is de naam van mijn praktijk.

De naam ‘PsyDelwin‘ is afkomstig uit het samenvoegen van twee woorden. Psycholoog en Delwin.

Hierbij staat psycholoog voor twee zaken.

  • Enerzijds is de persoon die met jou zal samenwerken een erkend psycholoog.
  • Ten tweede duidt het op de manier waarop de begeleiding vorm zal krijgen, namelijk een psychologische begeleiding.

Delwin is afkomstig van het oud-engelse ‘vriend uit de vallei’.

  • Ten eerste staat ‘vriend’ voor een principe van gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke acceptatie. De cliĆ«nt heeft een gelijke stem, deze is een gelijkwaardige gesprekspartner.
  • Anderzijds kan je uit Delwin de locatie van de praktijk ook afleiden. De praktijk is namelijk gelegen in de vallei van de Schoorbroekbeek of beter bekend als de Nermbeek in de Valleistraat.