Extra

Extra

Op deze pagina kan je extra informatie vinden over verschillende organisaties en over online informatie.

Organisaties:

  • De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) is de federale koepelorganisatie van psychologen. Deze organisatie wilt de belangen van de psychologen behartigen op allerlei domeinen.
  • De Psychologen Commissie (compsy) is een onafhankelijke federale publieke instantie. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België.

Online informatie

  • Autisme Centraal is een website die zich richt op informatie voor en door mensen met autisme. Ouders en professionelen kunnen op deze site ook heel wat informatie vinden.
  • Centrum Taalontwikkelingsstoornissen (Cetos) vzw, voorheen Zelfhulpgroep dysfasie. Deze website bevat informatie en is en contactpunt voor ouders, leerkrachten en voor hulpverleners die een kind/kinderen onder hun begeleiding hebben die een taalontwikkelingsstoornis hebben.
  • Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) vzw brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. In 2015 bestaat VVA 40 jaar.
  • Jonass is een vereniging voor jongeren met autisme. Op hun website kan je informatie vinden over activiteiten en ontmoetingsdagen en dergelijke meer.
  • De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) is een koepelorganisatie voor personen met een gehoorprobleem. Fevlado is een emancipatorische organisatie voor mensen met gehoorproblemen.
  • Fit in je hoofd is een website waar je informatie kan vinden in verband met je veerkracht. Je kan de site ook gebruiken als doe-wegsite om je veerkracht te vergroten.
  • KOPP Vlaanderen biedt een website aan voor Kinderen van Ouders met een Psychiatrisch Probleem.